Home

Nieuws

'Samenwerking productschappen bespaart tot 70 FTE'

Amsterdam - Het oprichten van één serviceorganisatie voor een serie van 9 productschappen kan tot het schrappen van 70 arbeidsplaatsen leiden.

Dat is 13 procent van het totale personeelsbestand. Dat becijferde Boer & Croon in wat het een 'lichtblauwe' blauwdruk voor samenwerking van de service-afdelingen van productschappen noemt. Boer & Croon is ingeschakeld door de productschappen Vee & Vlees, Pluimvee en Eieren, Zuivel, Akkerbouw, Tuinbouw, Margarine, Vetten en Oliën, Wijn, Diervoeder en Vis. Het Amsterdamse consultancybureau gaat in de tussenrapportage uit van randvoorwaarden die in een stuurgroep zijn geformuleerd, zoals het huisvesten in Zoetermeer en behouden van de herkenbaarheid van de organisaties.

De toekomstige structuur kent elf entiteiten: 9 productschappen, een medebewindorganisatie en een service-organisatie. De service-organisatie betreft ondersteunende activiteiten in de vorm van stafdiensten als personeelszaken, ICT, innen heffingen en secretariaat. De service-organisatie is goed voor circa 45 procent van de arbeidsplaatsen bij productschappen.

De service-organisaties van de productschappen tellen in totaal 229 volwaardige arbeidsplaatsen (FTE), op een totaal personeelsbestand van 525 FTE. Zeven arbeidsplaatsen in de technische dienst, catering en schoonmaak kunnen worden uitbesteed. In totaal komt Boer & Croon op een besparing van 10 tot op termijn 30 procent, wat neer komt op 23 tot 70 arbeidsplaatsen.

Wat Boer & Croon betreft kan een groeimodel worden gehanteerd, waarbij op termijn thematische activiteiten die niet sectorspecifiek zijn kunnen worden toegevoegd aan de organisatie. Op korte termijn kunnen productschappen reeds samenwerken op deze thema’s. Integratie vergt echter tijd: de productschappen zijn in de praktijk nog sterk op zichzelf gericht.

Wat Boer & Croon betreft wordt de manager van de service-organisatie aangestuurd door de 9 secretarissen van de productschappen en de manager van de medebewindorganisatie. Iedereen in de totale organisatie werkt om de flexibiliteit, in termen van mogelijke promoties maar ook ontslagen, te waarborgen onder dezelfde werkgever.

Er zijn volgens Boer & Croon grote verschillen tussen het dienstverleningspakket en de organisatorische inrichting van de productschappen, wat ze moeilijk vergelijkbaar maakt. De beelden die productschappen van elkaar hebben zijn maar ten dele op feiten gestoeld.

Of registreer je om te kunnen reageren.