Home

Nieuws 1 reactie

Rundveehouders verplicht aan het bedrijfsgezondheidsplan

Zaltbommel – Rundveehouders moeten verplicht een bedrijfsbehandelplan opstellen, om een antibioticareductie van 50 procent in 2013 te realiseren.

Dat is een van de maatregelen die vandaag is gepresenteerd door de Taskforce Antibioticaresistentie Rundveehouderij van LTO-Nederland, de zuivelindustrie (NZO), vleessector (COV) en dierenartsen (KNMvD). Het zijn geen vrijblijvende maatregelen want ze worden in de huidige kwaliteitssystemen voor melk ondergebracht.

Hiermee wordt invulling gegeven aan het Convenant Antibioticaresistentie Dierhouderij dat in 2008 door de sector is ondertekend, waarin per sector afspraken zijn gemaakt voor verantwoord gebruik van antibiotica.

Voor de sector betekent dit dat vanaf 1 januari 2012 elke rundveehouder (met meer dan vijf koeien) verplicht een bedrijfsgezondheids- en bedrijfsbehandelplan moet hebben.

Daarnaast moet een rundveehouder gebruik maken van een geborgde dierenarts, een veearts die verplicht is om de voorgeschreven medicijnen te registreren. Het nieuwe kengetal dierdagdoseringen per dierjaar wordt een verplicht instrument om antibioticagebruik op bedrijfsniveau, bij dierenartspraktijken en op sectorniveau te bepalen. De komende tijd wordt ook het curatieve en preventieve gebruik van droogzetters in de melkveehouderij onder de loep genomen. De sector wil af van het gebruik van derde en vierde generatie antibiotica (zoals Excenel). Alleen bij hoge uitzondering en als het echt niet anders kan mogen deze middelen worden ingezet.

”Met deze set maatregelen willen we als sector laten zien dat we antibioticareductie pro-actief aanpakken. Het consequent gebruik van het nieuwe kengetal dierdagdoseringen per dierjaar geeft de dierenarts meer inzicht en kennis over het gebruik van diergeneesmiddelen. Zo kunnen we de gemiddelde dierdagdosering van het huidige 5.4 naar 2.7 makkelijker terugdringen” zegt Edwin Visser, voorzitter van de Vakgroep Gezondheidszorg Herkauwers van de KNMvD.

Volgens Toon van Hoof (LTO) passen deze maatregelen binnen de duurzame aanpak die de sector wil. ”De instrumenten die nu op tafel liggen zijn nodig om de gehele rundveesector in beweging te krijgen. De harde eisen voor antibioticareductie die zijn gesteld door het ministerie kunnen we met behulp van het bedrijfsgezondheidsplan, transparantie in antibioticagebruik en de geborgde dierenarts gericht aanpakken”, zegt van Hoof.

Eén reactie

  • no-profile-image

    Van 5.4 naar 2.7 dierdagdosering is een gemiddelde afname van 2.7 dagdosering. Wanneer ik het gemiddelde dagdosering van 2010 met 2.7 verlaag kom ik op een gemiddelde -0.2 dagdosering, Twee vragen voor Edwin Visser: 1 neemt bij mij dan de voorraad antibiotica dan toe? 2 wat moet ik met een toenemende voorraad antibiotica?

Of registreer je om te kunnen reageren.