Home

Nieuws 386 x bekeken

RIVM-CIb streeft naar snellere aanpak bij zoönose

Bilthoven – Zoönosen kunnen effectiever bestreden worden. Ook de risicobeoordeling bij uitbraken van zoönosen moet beter.

Dit zijn enkele verbeterpunten die het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM (RIVM-CIb) in het Strategisch Beleidsplan 2011-2015 heeft geformuleerd.

De komende jaren zal het RIVM-CIb zich richten op integratie van humane en veterinaire expertise om sneller in te kunnen spelen op zoönose uitbraken. Hieronder valt de formalisering van een signaleringsoverleg-zoönosen waarin het RIVM-CIb samenwerkt met de GD, CVI, FD/UU (inclusief het Dutch Wildlife Health Centre), de VWA (inclusief CMV en Team Invasieve Exoten).

Ook is de positie van het RIVM-CIb bij vooral de niet-meldingsplichtige, zoönosen niet helder stelt het beleidsplan. Onderlinge concurrentie, vooral op het terrein van landbouwhuisdieren en bacteriële zoönosen, en gedeeltelijke overlap in taken zijn het resultaat.

Er wordt gewerkt aan heldere afspraken over de taak- en rolverdeling van het RIVM-CIb en andere kennisinstellingen. Hierover worden gesprekken gevoerd tussen het RIVM-CIb en de belangrijkste kennisinstellingen op dit gebied, waaronder het Centraal Veterinair Instituut (CVI) in Lelystad.
Verder wordt het Outbreak Management Team Zoönosen (OMT-Z) geformaliseerd en komen er valide detectiemethoden en gemeenschappelijke bestrijdingsdraaiboeken.

Een belangrijk aandachtsgebied voor het RIVM-CIb wordt de bestrijding van vectoren, met name teken en muggen. Daarbij zal intensief samengewerkt worden met andere organisaties en deskundigen.

Ook wil het RIVM-CIb de communicatie en deskundigheidsbevordering rondom zoönosen verbeteren de komende jaren. De publieke website ziekdoordier zal verder worden geprofessionaliseerd en een onderwijsmodule zoönosen voor studenten geneeskunde en diergeneeskunde zal worden ontwikkeld. Ook zal het CIb lokale GGD’en ondersteunen bij het maken van keuzes in de bestrijding van (opkomende) zoönosen.

Met deze verbeterpunten wil het RIVM-CIb zijn rol in de signalering en advisering van zoönosen vergroten en verhelderen.

Of registreer je om te kunnen reageren.