Home

Nieuws

Provincie Gelderland stelt Milieufederatie teleur

Arnhem – De Gelderse Milieufederatie is teleurgesteld over de gereserveerde opstelling van Provinciale Staten over het burgerinitiatief voor de natuur.

Het provinciebestuur wenste niet meer dan twee van de vijf speerpunten van het burgerinitiatief over te nemen.

De provincie honoreert wel de wens overleg te voeren met de natuurbeheerders als er bezuinigd moet worden. Bovendien wil de provincie het beheer van natuurgebieden zo goedkoop en doelmatig mogelijk maken.

Directeur Volkert Vintges van de Milieufederatie zegt in een reactie dat Provinciale Staten (PS) weinig flexibiliteit toonden. Zelfs toen een van de speerpunten opnieuw werd opgeschreven in bewoordingen die ook in het coalitieakkoord staan, wilde PS daar geen zegen op geven.
”Dat de provincie nu niet wil vastleggen dat ze voldoende geld beschikbaar houdt voor de natuurplannen, kan ik me voorstellen. Maar dat de provincie ons op andere punten ook niet tegemoetkomt, stelt ons teleur.”

Of registreer je om te kunnen reageren.