Home

Nieuws

Politie Brabant verscherpt toezicht tuinbouw

Den Bosch – Met tips van burgers over verdachte situaties in de land- en tuinbouwsector hopen Brabantse politiekorpsen meer zicht te krijgen op gevallen van economische uitbuiting in de regio.

In de regio Brabant Zuidoost draait dit jaar bovendien een pilot, waarbij diverse instanties informatie uitwisselen over mogelijke gevallen van arbeidsfraude.

Dat meldt een woordvoerder van de regio Noord. De korpsen hebben te weinig zicht op wat er momenteel in de regio gebeurt. ”We krijgen sporadisch meldingen binnen.”

De algemene kennis van burgers is volgens de politie Brabant nuttig voor opsporingsonderzoek. Het bericht dat vorige week vrijdag verspreid werd door de regio’s Noord en Zuidoost, is mede tot stand gekomen op verzoek van de afdeling vreemdelingenpolitie.

Dat het bericht juist nu wordt verspreid, heeft er volgens de politie mee te maken dat het oogstseizoen is begonnen. De korpsen hopen op deze manier al vroeg in het seizoen problemen te kunnen opsporen, zodat tijdig ingegrepen kan worden.

Volgens de woordvoerder van de politie heeft de aard en het tijdstip van het bericht geen directe relatie met de actuele situatie met Bulgaren en Roemenen, daarmee reagerend op kritiek van ZLTO op de berichtgeving.

Wel geeft ze aan dat er met name in de horeca en land- en tuinbouwbranche aanleiding is om extra informatie in te winnen, omdat er bij de korpsen over deze sectoren relatief gezien de meeste berichten over slechte arbeidsomstandigheden binnenkomen.

Of registreer je om te kunnen reageren.