Home

Nieuws 216 x bekeken

Onzekerheid over grens uitstoot broeikasgas

Rotterdam – Het is nog steeds niet zeker of Nederland aan internationale verplichtingen kan voldoen wat betreft de uitstoot van broeikasgassen tot en met 2015. Nederland moet in elk geval buitenlandse emissierechten kopen, wil het niet op de vingers worden getikt.

Tot die conclusie komen het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) in het dinsdag verschenen rapport Raming van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen 2011-2015.

Het Kyoto Protocol schrijft voor dat Nederland de uitstoot van broeikasgassen tussen 2008 en 2012 met gemiddeld 6 procent vermindert ten opzichte van 1990. ,,Het ziet er naar uit dat de uitstoot in Nederland hoger zal uitvallen. Dit valt voor een belangrijk deel te verklaren door de uitbreiding van de elektriciteitsproductie en in mindere mate door de industrie die zich herstelt van de recessie'', stellen de rapporteurs.

Toch denken ze dat Nederland aan de verplichtingen uit het Kyoto Protocol kan voldoen, omdat het altijd uitging van de noodzaak tot aankoop van buitenlandse emissierechten. ,,De verwachting is dat er voldoende buitenlandse emissierechten worden aangekocht door de rijksoverheid en bedrijven die onder de Europese CO2-emissiehandel vallen.''

De rapporteurs schrijven dat de uitstoot van stikstofoxiden, onder andere door verkeer, industrie en energiebedrijven, vanaf 2012 mogelijk net onder het Europese emissieplafond ligt. ,,Maar de onzekerheid over de geraamde uitstoot is groot'', aldus de onderzoekers. ,,De kans om dit doel te bereiken, wordt voor 2012 geschat op 50 procent. In de jaren daarna neemt de kans op overschrijding steeds verder af.''

De uitstoot van ammoniak, onder andere door de landbouw, blijft wel onder het Europese emissieplafond. Hetzelfde geldt voor de uitstoot van zwaveldioxide en vluchtige organische stoffen. Die blijft ook zeer waarschijnlijk onder die Europese emissieplafonds.

Of registreer je om te kunnen reageren.