Home

Nieuws 249 x bekeken

Ontwerpproject voor varkensstallen van start

Utrecht – Deze week is opnieuw een project rond stalontwerpen voor varkensstallen van start gegaan.

Het project dat tot doel heeft te komen tot nieuwe innovatieve stalontwerpen voor de varkenshouderij en deze ook daadwerkelijk te realiseren, is een initiatief van de Rijksadviseur voor het Landschap, Yttje Feddes, de provincies Noord-Holland, Noord-Brabant, Overijssel, Gelderland, Utrecht en Limburg en de uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij.

Iedere provincie heeft een team bestand uit een varkenshouder, een stallenbouwer, een adviseur en een landschapsarchitect. De teams zijn gekoppeld aan een architectenbureau. Zo moeten zes concrete voorbeelden van nieuwe mooie en betaalbare stallen ontstaan, die voldoen aan minimaal het Beter Leven 1 sterkeurmerk van de Dierenbescherming. Ook moeten ze goed in het landschap passen. Een ander belangrijk doel is om te komen tot mooie landschappelijk goed inpasbare stallen met een zorgvuldige erfinrichting. Op die manier moet het imagfo van de hele varkenshouderij kunnen worden verbeterd.

Het is ook nadrukkelijk de bedoeling dat de stalontwerpen worden uitgevoerd en gebouwd. Ze moeten qua kostprijs kunnen concurreren met gangbare stallen.

Het project wordt eind september afgesloten. Het beste stalontwerp krijg een stimuleringssubsidie van 25.000 euro voor het verder uitwerken naar een definitief ontwerp.

Of registreer je om te kunnen reageren.