Home

Nieuws 256 x bekeken

Onttrekkingsverbod Limburgs oppervlaktewater

Venlo – Waterschap Peel en Maasvallei stelt vanaf 1 juni een onttrekkingsverbod in voor oppervlaktewater uit beken en rivieren.

De agrariërs die vorig jaar een ontheffing hebben gekregen van het beregeningsverbod worden telefonisch benaderd door Waterschap Peel en Maasvallei om samen te bekijken of deze ontheffing nodig is.
Het verbod geldt voor het onttrekken van water uit alle beken in Noord- en Midden-Limburg. Er wordt een uitzondering gemaakt voor de Niers, de Swalm en de benedenstroomse gedeelten van de Heukelomsebeek, de Eckeltsebeek, de Neerbeek en de Oostrumsche beek.
Het verbod geldt ook niet voor onttrekkingen met pompen waarvan de capaciteit gelijk aan of kleiner is dan 5 kubieke per uur voor het vullen van een buffervoorziening. Deze uitzondering is met name gemaakt ten behoeve van de beregening van gevoelige teelten.
Ontheffingen worden met name verleend aan bedrijven met teelten waarbij gebruik van grondwater schade veroorzaakt door het hoge ijzergehalte van dit water, zoals groente, fruit, bomen en planten.

Zie overzicht onttrekkingsverbod oppervlaktewater op deboomkwekerij.nl

Of registreer je om te kunnen reageren.