Home

Nieuws

Nederland ontvangt minder landbouwsteun

Den Haag - Nederlandse bedrijven en organisaties ontvingen in 2010 in totaal iets minder aan Europese landbouwsubsidies dan in de voorafgaande twee jaren. Dat blijkt uit cijfers die het ministerie van ELI bekend heeft gemaakt.

De totale uitgaven aan Europese landbouwsubsidies in het boekjaar 2010, dat loopt van 16 oktober 2009 tot en met 15 oktober 2010, bedroegen €1.020 miljoen. In boekjaar 2009 werd in totaal 1,14 miljard uitbetaald aan Nederland. En ook in 2008 waren de steunbetalingen nog iets hoger dan in het afgelopen jaar.

Coöperatie Coforta was in het afgelopen jaar de grootste ontvanger met bijna 26,3 miljoen euro. De tuinbouw is sterk vertegenwoordigd in de top 10 van bedrijven en organisaties die de meeste steun ontvangen van de EU. Met ook Fresq (16 miljoen euro), veiling ZON 10,3 miljoen euro en telersvereniging Best of Four (7,3 miljoen) en Best Growers (3,7 miljoen) in de top 10 valt op dat de tuinbouw een belangrijke ontvanger is van EU-steun. Vlak achter de top 10 volgens ook Funghi, Komosa en Versdirect.nl als grootafnemers van EU-steun.

Hoogwegt en FrieslandCampina doen in de zuivel een flink beroep op de EU-pot voor landbouwsubsidies. Avebe is de belangrijkste partij in de akkerbouw met 10,3 miljoen aan EU-steun.

Of registreer je om te kunnen reageren.