Home

Nieuws 312 x bekeken

”Natuursector kan veel leren van monumentenwereld”

Hoevelaken – De wereld van de natuur zou veel kunnen leren van de monumentenwereld volgens Pieter van Vollenhoven, voorzitter van Nationaal Restauratiefonds en Nationaal Groenfonds.

Van Vollenhoven doelt hiermee op de forse bezuinigingen (62 procent) die gepland staan voor natuur. ”In de periode dat op de zorg voor rijksmonumenten fors werd bezuinigd, heeft dit in de praktijk nauwelijks geleid tot het slopen van monumenten, dit komt door de relatief simpele structuur en de transparantie” stelt van Vollenhoven.

”De wereld van de natuur is daarmee vergeleken veel onduidelijker. Hier kennen wij onder andere. de Ecologische Hoofdstructuur, bufferzones, de 20 Nationale Landschappen, de Nationale Parken, de Natura 2000 gebieden etcetera. Daarmee zien we letterlijk door de bomen het bos niet meer”, aldus van Vollenhoven.

Van Vollenhoven vreest dat hierdoor volslagen onduidelijk is waar de klappen vallen als er bezuinigt moet worden. ”In de natuursector moeten we onderzoeken of de uitvoering van het natuurbeleid efficiënter en daarmee goedkoper kan plaatsvinden. Zo moeten bijvoorbeeld rendabele plannen meer gefinancierd worden in plaats van deze te subsidiëren. Dit gebeurt ook bij de monumentensector gebeurd”, zegt Van Vollenhoven.

Van Vollenhoven vraagt de gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant om als provincie te spreken over vereenvoudiging van het natuurbeleid, de ombouw van een subsidie- naar een leningenstelsel en het vergroten van draagvlak voor natuur in onze samenleving.

Of registreer je om te kunnen reageren.