Home

Nieuws

Naast afschieten ganzen ook beschermen

Driebergen – Staatsbosbeheer benadrukt dat naast het afschieten van overwinterende ganzen, het duurzaam beheren van de dieren hoog op de agenda staat.

Gisteren is een gezamenlijke visie gepresenteerd door de ”Ganzen-8”, dat bestaat uit vertegenwoordigers van onder andere de Jagersvereniging, Staatsbosbeheer, LTO en Vogelbescherming Nederland.

Een woordvoerder van Staatsbosbeheer vindt het spijtig dat door sommige media teveel nadruk wordt gelegd op het afschieten van de ganzen. ”Afschot is één van de maatregelen die nodig zijn voor een duurzame, stabiele ganzenpopulatie in Nederland. Ook willen we streven naar één landelijk beleid wat betreft ganzenbeheer. Nu kan per provincie het beleid worden bepaald en dat is soms verwarrend”, zegt Staatsbosbeheer.

In de visie staat een aantal maatregelen voor bescherming van de ganzen. ”Een rustperiode wordt in acht genomen tussen 1 november en 1 maart waarin niet op ganzen wordt geschoten. Het huidig afschot in de winterperiode ter bescherming van kwetsbare gewassen wordt in vijf jaar afgebouwd. Ook wordt het ingrijpen in de broedtijd zoals dat nu gebeurt met bijvoorbeeld eieren schudden, in vijf jaar afgebouwd,” benadrukt Staatsbosbeheer.

Deze visie wordt nu eerst voorgelegd aan de achterban van de organisaties van de Ganzen-8. Na goedkeuring wordt het advies aan het ministerie van ELI gepresenteerd, naar verwachting in de loop van mei.

Stichting Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) vindt dat het grote aantal ganzen dat nu op de markt komt niet weggegooid hoeft te worden. “Het vlees van wilde ganzen is bijzonder lekker” zegt het CLM en heeft op 2 mei een proeverij georganiseerd waarbij wilde gans op het menu stond. De proeverij vond plaats in het House of Food in Zaandam.

Of registreer je om te kunnen reageren.