Home

Nieuws 1 reactie

NAJK bezorgd om situatie grondmarkt

Utrecht – Jonge boeren en tuinders gaan ten onder aan het gevecht om grond in Nederland.

Dit is de uitkomst van de discussie ’Grondmobillieit’ onder de leden van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK).

De toenemende vraag naar grond voor woningbouw, natuuraanleg en infrastructuur, vormt een bedreiging voor de agrarische sector in Nederland. Door de toenemende vraag is de prijs voor agrarische grond in Nederland relatief hoog en de mobiliteit laag. ”Zeker jonge agrarische ondernemers, die over het algemeen minder te besteden hebben, lopen hier met de uitbreiding van hun bedrijf tegenaan” zegt de NAJK.

Tijdens de discussie ’Grondmobiliteit’ kwam naar voren dat jonge boeren en tuinders inzien dat de financiële situatie van grote invloed is op de grondmobiliteit. Een vergroting van de grondmobiliteit wordt hierin als positieve oplossing gezien. Het opkopen van grond voor woningbouw wordt door de leden van NAJK gezien als verstorend effect, al blijft het wel een kwestie van vraag en aanbod.
Volgens de jonge boeren en tuinders dienen terreinbeheerorganisaties een zakelijke afweging te maken wie natuurgrond het goedkoopst kan beheren. Ook kwam tijdens de discussie naar voren dat NAJK kansen ziet in ruilverkaveling en meer samenwerking tussen akkerbouwers en veehouders.

Minder perspectief ziet NAJK in een agrarische grondbank die grond opkoopt wanneer het goedkoop is en aanbiedt wanneer het duur is.

Eén reactie

  • no-profile-image

    Jonge boeren moeten maken dat ze wegkomen uit dit land. Je bent gek als je hier blijft als je je leven nog voor je hebt.

Of registreer je om te kunnen reageren.