Home

Nieuws 163 x bekeken

Ministeries stellen overlegorganen zoönosen in

Den Haag - Vijf teams van deskundigen moet de bestrijding van dierziekten die over gaan op mensen (zoönosen) effectiever maken.

De nieuwe risicoanalysestructuur zoönose is ingesteld door de ministeries van landbouw en volksgezondheid. Aanleiding was de grote uitbraak van Q-koorts in de afgelopen jaren. Uit analyse van de bestrijding hiervan bleek dat de communicatie tussen humaan medisch specialisten en diergeneeskundig specialisten niet goed was. De nieuwe structuur moet dit verbeteren en de bestrijding daarmee effectiever maken.

De nieuwe werkwijze bestaat uit een signaleringsoverleg zoönosen, een responsteam, een outbreak management team, een deskundigenberaad en een bestuurlijk afstemmingsoverleg. Het signaleringsoverleg zoönosen houdt in de gaten of er signalen zijn van een uitbraak of een mogelijke uitbraak van een zoönosen. Dit team beoordeelt ook of verder maatregelen nodig zijn.

Het responsteam wordt ingeschakeld als er sprake is van mogelijk een acute dreiging voor de volksgezondheid. Het outbreak managementteam wordt ingeschakeld als de dreigingen van dien aard zijn dat ingrijpende beslissingen noodzakelijk zijn. Het deskundigenadvies is ook actief in 'vredestijd', als er geen dreigingen zijn.

Het bestuurlijk afstemmingsoverleg heeft als taak om de geadviseerde maatregelen te beoordelen op bestuurlijke haalbaarheid en wenselijkheid. In dit overleg zit onder andere vertegenwoordigers van het ministerie van landbouw.

Of registreer je om te kunnen reageren.