Home

Nieuws 273 x bekeken

'Melkveehouderij in voordeel bij afschaffen quotering in 2015'

Wageningen – Als de melkquotering afloopt en de varkens- en pluimveerechten vervallen in 2015, kan de melkveehouderij van de nieuwe situatie profiteren. Dat komt omdat de melkveehouderij het meest concurrerend is.

Deze conclusie wordt getrokken in een onderzoek van Alfa Accountants en Adviseurs in samenwerking met Wageningen Universiteit. Deze partijen hebben een onderzoek uitgevoerd naar de nieuwe krachtsverhoudingen die ontstaan. Ook al lijkt de melkveehouderij in het voordeel te zijn, de gevolgen per bedrijf kunnen heel verschillend uitpakken.
Voor het onderzoek richtten Alfa en Wageningen UR zich op de te verwachten financiële resultaten in relatie tot de milieudruk.

Alfa komt tot de slotsom dat melkvee in 2015 alle milieuruimte in beslag zal nemen als de productierechten worden afgeschaft. Het onderzoek laat zien dat de melkveestapel met 130 procent zou kunnen groeien. In dit - niet realistische - scenario verdwijnt de pluimvee- en varkensstapel geheel, terwijl de prijs voor losse pacht van grond oploopt tot ruim 860 euro.

Reëler is echter om te rekenen met een krimp van de pluimvee- en varkensstapel tot 85 procent van het huidige niveau. In die situatie is er nog altijd ruimte om 20 procent meer melkvee te houden. De vraag of de derogatie wel of niet overeind blijft heeft geen gevolgen voor de onderlinge verhouding tussen de sectoren, aldus Alfa. Wel zijn er gevolgen voor de mestafzet: zonder derogatie is het niet fosfaat, maar stikstof dat de hoeveelheid mest bepaalt die kan worden aangewend. Ook dan kan de melkveehouder het meest profiteren.

Of registreer je om te kunnen reageren.