Home

Nieuws

Meer zwakke dieren afgeschoten in Oostvaardersplassen

Zeist - Een groter deel van de verzwakte dieren in de Oostvaardersplassen is afgelopen seizoen afgemaakt.

Het hogere percentage afgeschoten dieren komt door het vernieuwde afschotprotocol dat Staatsbosbeheer sinds afgelopen winter hanteert. Dat houdt in dat dieren, waarvan zeker is dat ze de lente niet gaan halen, afgeschoten worden. Eerder werd pas in de allerlaatste levensfase ingegrepen.

Boswachter Jan Griekspoor zegt over het nieuwe beheer: “Het aangescherpte protocol werkt goed in de praktijk. Het geeft ons duidelijke handvatten over wanneer we als mens ingrijpen en wanneer we nog even wachten. We houden als boswachters de dieren dagelijks goed in de gaten, en het nieuwe protocol schept meer ruimte om op tijd in te grijpen als dat nodig is.”

In het seizoen 2010/2011 is 96% van de verzwakte dieren afgeschoten. Vorig winterseizoen was dat 77%. In totale cijfers zijn er minder dieren doodgegaan dan in 2009-2010. Dit seizoen totaal 793, vorig seizoen 1093. Dit komt door de relatief zachte maanden in het begin van dit jaar.

De Oostvaardersplassen (tussen Almere en Lelystad) worden beheerd door Staatsbosbeheer. In het gebied grazen zo’n 3000 heckrunderen, konikpaarden en edelherten.

Of registreer je om te kunnen reageren.