Home

Nieuws

Meer landbouwgeld naar herstel biodiversiteit

Brussel – Boeren moeten een grotere bijdrage leveren aan het beëindigen van het verlies aan biodiversiteit.

Eurocommissaris Janusz Potocnik (milieu) wil zijn gisteren gepresenteerde maatregelenpakket voor een flink deel via het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) financieren.

Er is de Europese Commissie veel aan gelegen deze nieuwe biodiversiteitsstrategie te laten slagen. De voornaamste doelstelling van de vorige, een einde aan de soortenachteruitgang in 2010, is immers niet haalbaar gebleken. De deadline is nu tien jaar vooruitgeschoven. Om een nieuwe mislukking te voorkomen, stelt Potocnik een groot aantal subdoelen en concrete maatregelen voor.

Zo wil hij dat in 2020 alle onder Natura 2000 beschermde natuurgebieden een significante verbetering van instandhouding laten zien. Wat betreft soorten legt hij de lat op de helft. Daarnaast eist de eurocommissaris dat de aanleg van groene infrastructuur, zoals ecoducten, leidt tot herstel van minimaal 15 procent van de aangetaste ecosystemen. Staatssecretaris Henk Bleker (landbouw) ziet blijkens eerdere uitspraken niets in dat laatste voorstel; hij vindt dat verbindingszones maar beperkt bijdragen aan biodiversiteit.

Omdat boeren het grootste deel van het Europese grondoppervlak beheren, is het betrekken van de landbouw hierbij van groot belang. Potocnik wil de randvoorwaarden in de eerste pijler van het nieuwe GLB, dat in 2014 van kracht wordt, zodanig aanscherpen dat deze zijn biodiversiteitsdoelen ondersteunen. In een persconferentie over zijn strategie zei de commissaris goede hoop te hebben dat de definitieve voorstellen van zijn collega Dacian Ciolos (landbouw) aan die wens tegemoet komen.

De vraag is wat deze houding van de Europese Commissie betekent voor Blekers offensief om de uitvoering van Natura 2000 te vereenvoudigen. Samen met een aantal andere lidstaten heeft Nederland dit onderwerp op de agenda gezet. Tot nu toe houdt Brussel vast aan gemaakte afspraken.

Of registreer je om te kunnen reageren.