Home

Nieuws 498 x bekeken

LTO-Noord: wel degelijk besmettingsrisico door herten

Zwolle – Volgens LTO-Noord zijn de herten op de Veluwe wel degelijk een risico voor veehouders.

De landbouworganisatie maakt zich daarom hard om de aanvullende hertenschaderegeling te behouden. De provincie wil van de regeling af.

LTO reageert hierbij op een rapport van een deskundigencommissie die heeft gekeken naar de risico’s voor dierziekteverspreiding door herten. De Gedeputeerde Staten van Gelderland (GS) heeft deze commissie aangesteld en op basis van de conclusies aangegeven niet akkoord te gaan met aanvullende hertenschaderegeling voor boeren en tuinders in de ecologische poorten op de Veluwe.

GS: ”We zien geen reden tot extra vergoeding of een eventuele schadevergoeding vooraf. Volstaan wordt met een schadevergoeding achteraf door het Faunafonds”.

Het rapport van de commissie acht de kans op een uitbraak van dierziekten door de komst van edelherten zeer beperkt. De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD), lid van de commissie, heeft in de periode van 2008 tot en met 2010 88 bloed – en mestmonsters onderzocht. Deze waren afkomstig van tweeënvijftig edelherten, eenendertig reeën en vijf damherten en zijn onderzocht op de zoönosen Brucella abortus, Q-koorts, melkerskoorts (Leptospira hardjo), Salmonella dublin, Salmonella typhimurium.

Daarnaast is gekeken naar een aantal belangrijke runderziekten: blauwtong (BT), Paratuberculose, koeiengriep (IBR), Virus Diarree (BVD), leverbot en twee door teken overgebrachte parasitaire ziekten: Babesiosis en Anaplasmosis. De GD trof van een aantal ziekteverwekkers afweerstoffen aan (blauwtong, Q-koorts, IBR), maar spreekt van een zeer laag aantal besmette dieren.

Volgens Dirk Dekker, LTO Noord bestuurder en lid van de Veluwe Commissie is een klein risico ook een risico. ”We moeten niet vergeten dat we het hebben over de MKZ-driehoek waarin de bedrijven zich bevinden en de herten vrij rondlopen. Er zijn nu al boeren die de koeien continu op stal houden uit vrees voor dierziekte-overdacht door de herten. ”We krijgen straks een situatie dat herten in de wei staan en de koeien op stal, dat moeten we toch niet willen” aldus Dekker.

Gelderland wil dat herten van de Veluwe naar de uiterwaarden van de rivieren kunnen lopen. Via zogeheten ecologische poorten wordt de Veluwe met aangrenzende natuurgebieden verbonden. Veel boeren zijn hier niet blij mee omdat de herten ook over landbouwgrond lopen en schade aanrichten. Deze schade kan achteraf worden vergoed door het Faunafonds, ”LTO zal zich de komende tijd blijven hardmaken voor de extra schaderegeling” zegt Dekker.

Of registreer je om te kunnen reageren.