Home

Nieuws

LLTB noemt nieuw GS-akkoord Limburg ”evenwichtig”

Roermond – De agrarische paragraaf van het regeerakkoord van Gedeputeerde Staten (GS) in Limburg is evenwichtig, en ondersteunt de visie van de belangenorganisatie voor boeren en tuinders LLTB.

Dat zegt LLTB-voorzitter Noud Janssen in het ledenblad.

Het akkoord is opgesteld door de coalitiegenoten CDA, VVD en PVV. De partijen noemen de sector in de agrarische paragraaf van grote betekenis voor de economie en de inrichting en het karakter van het buitengebied van Limburg. De landbouwontwikkelingsgebieden en glastuinbouwconcentratiegebieden spelen wat de partijen betreft een cruciale rol bij vernieuwing.
Het akkoord conformeert zich aan de Verklaringen van Roermond, die eerder zijn opgesteld door provincie en LLTB. Volgens deze verklaringen zal in beleid worden ingezet op een zuinig ruimtegebruik ten gunste van de landbouw en de gewenste kwalitatieve versterking van de veehouderij.

Het nieuwe college van GS legt zich neer bij de bezuinigingsplannen van staatssecretaris Henk Bleker (ELI) met de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Het college wil natuurcompensatie in principe laten plaatsvinden binnen de EHS. De partijen willen meer natuurbeheer bij agrariërs onderbrengen.
Janssen: ”het is goed voor de land- en tuinbouw, maar ook goed voor de Limburgse samenleving.”

Of registreer je om te kunnen reageren.