Home

Nieuws 221 x bekeken

Inspecteur kan navorderen bij niet melden emigratie

Omdat de emigratie niet is doorgegeven aan de gemeentelijke basisadministratie (GBA), kan de inspecteur navorderen. De aanslag met een belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang van € 572.069 blijft in stand.

Kort samengevat is de uitspraak van Hof Den Bosch de volgende:

Belanghebbende, houder van een aanmerkelijk belang, is in 2003 geëmigreerd naar Roemenië. Hij heeft zich pas in 2004 laten uitschrijven uit de GBA. In zijn aangifte over het jaar 2003 heeft hij geen melding gemaakt van zijn emigratie. De aangifte is ingevuld als ware belanghebbende gedurende het gehele jaar 2003 binnenlands belastingplichtig.

In 2008 is aan belanghebbende een conserverende navorderingsaanslag opgelegd ter zake van een belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang. In geschil is of de inspecteur beschikt over een navordering rechtvaardigend nieuw feit. Het hof komt tot het oordeel dat de inspecteur ten tijde van het opleggen van de primitieve aanslag over het jaar 2003 niet op de hoogte was, dan wel had kunnen zijn, van het feit dat belanghebbende al in 2003 was geëmigreerd. Hij heeft derhalve geen ambtelijk verzuim begaan bij het opleggen van de primitieve aanslag. Aannemelijk is dat de inspecteur pas na ontvangst van het door belanghebbende ingediende bezwaarschrift tegen de aanslag over het jaar 2004 kennis heeft kunnen nemen van het feit dat belanghebbende al in 2003 was geëmigreerd, aldus het hof. Het gelijk is aan de inspecteur. Het hoger beroep wordt vervolgens ongegrond verklaard.

Of registreer je om te kunnen reageren.