Home

Nieuws 1516 x bekeken

Geen schenking bij meerwaardeclausule

Den Bosch - Een moeder verkoopt in 1997 1.15.70 hectare bouwland aan haar zoon voor 85.000 gulden (38.571 euro). Bij de verkoop wordt een meerwaardeclausule afgesproken.

Als binnen vijftien jaar de grond met winst wordt doorverkocht dan moet de winst worden gedeeld met de overige kinderen en moeder zelf. In 2004 wordt het perceel verkocht voor € 850.000. De winst wordt vervolgens gedeeld. Volgens het Hof Den Bosch is er geen sprake van een belaste schenking. De inspecteur bijt in het stof.

Kort samengevat is de uitspraak van hof Den Bosch de volgende:

De moeder van belanghebbende heeft een stuk grond aan een van haar kinderen verkocht voor de waarde in het economisch verkeer met aan de verkoop verbonden een derdenbeding inhoudende dat indien belanghebbende binnen vijftien jaar de grond verkoopt hij de meeropbrengst gelijkelijk moet verdelen onder alle kinderen en moeder zelf.

De rechtbank heeft geoordeeld dat van een schenking , al dan niet in de vorm van een derdenbeding slechts sprake kan zijn indien de schenker door de schenking verarmt. In casu doet zich geen verarming voor, het derdenbeding heeft weliswaar waarde, maar deze verrijking komt niet ten laste van de moeder, omdat vaststaat dat de prijs voor de grond de waarde in het economisch verkeer was.

De stelling van de inspecteur dat moeder zich in wezen de meerwaarde van de grond heeft voorbehouden acht het Hof in strijd met de tussen moeder en de koper gesloten overeenkomst. Het hoger beroep van de inspecteur wordt verworpen.

Of registreer je om te kunnen reageren.