Home

Nieuws

Geen bosbouwvrijstelling zonder exploitatie

Breda - De bosbouwvrijstelling is niet van toepassing. Om voor de vrijstelling in aanmerking te kunnen komen moet de ondernemer zelf het bosbedrijf hebben uitgeoefend.

Kort samengevat is dit de uitspraak van rechtbank Breda, naar aanleiding van de volgende zaak:een tweetal zuster-bv’s (X bv en A bv) voeren samen projecten uit. A bv koopt als gebiedsontwikkelaar landbouwgronden en regelt daarna een bestemmingswijziging van die gronden: als bouwgrond en als te ontwikkelen natuurgebied. A bv verricht alle werkzaamheden om de nieuwe bestemming te verwezenlijken.

Het doel van X bv is om de door A BV tot natuur ontwikkelde gronden in eigendom te nemen en te beheren tot zich een partij aandient die deze positie wil overnemen.

In 2005 vindt de volgende transactie plaats. A bv verkoopt en levert aan X bv 48 hectare bos , waarvan door X bv op dezelfde dag 33 hectare wordt doorgeleverd aan een waterleidingsbedrijf. X bv behaalt daarbij een voordeel van € 346.556. Het voordeel bestaat met name uit subsidies die aan X bv ten goede komen. Volgens X bv is op deze winst de bosbouwvrijstelling van toepassing.

Rechtbank Breda bevestigt het standpunt van de inspecteur dat de bosbouwvrijstelling niet van toepassing is en dat er sprake is van belaste winst. Ten tijde dat X bv het bos kocht, stond al vast dat het zou worden doorverkocht aan het waterleidingbedrijf. De leveringen hebben aansluitend plaatsgevonden.

Hieruit volgt dat bij X bv geen sprake was van (een voornemen tot) duurzame exploitatie van het bos, hetgeen inhoudt dat X bv zelf met het bos niet het bosbedrijf heeft uitgeoefend. Dat X bv met andere percelen bos het bosbedrijf uitoefende en voor die percelen in aanmerking komt voor de bosbouwvrijstelling doet hier niets aan af.

Dat A bv en haar rechtsopvolgers waaronder X bv en het waterleidingbedrijf, verplicht zijn het bos voor onbepaalde tijd in stand te houden, doet hieraan ook niets af. De rechtbank verklaart het beroep van X bv vervolgens ongegrond.

Of registreer je om te kunnen reageren.