Home

Nieuws 281 x bekeken

FloraHolland overweegt marketingactiviteiten PT over te nemen

Aalsmeer - Bloemenveiling FloraHolland beslist voor half juni of het deels de activiteiten van Bloemenbureau Holland (BBH) naar zich toe wil halen.

Dat zei voorzitter Bernard Oosterom van de coöperatie in de kantlijn van een presentatie van de jaarcijfers over 2010. De organisatie zal volgens Oosterom geen dochter of integraal onderdeel van FloraHolland worden, maar samen met handelskoepel VGB worden geëxploiteerd. FloraHolland zal in dit scenario wel de heffingen van het productschap overnemen.

De beslissing hangt deels samen met de draagvlaktoets van het Productschap Tuinbouw. Mogelijk wordt naar aanleiding van deze populariteitstest besloten het productschap op te heffen. Ook wanneer dit niet gebeurd, is het niet onmogelijk dat "de markt" de activiteiten van het marketingbureau overneemt. Oosterom: "ik acht het goed mogelijk dat het productschap in elk geval naar aanleiding van de draagvlaktoets zich meer gaat richten op innovatie op technisch en bedrijfsmatig terrein. Voor marketing zal minder ruimte worden gemaakt in het budget. De teelt en de handel in de sierteelt acht echter juist meer geld voor marketing als noodzakelijk in de toekomst."

Momenteel bedraagt het jaarbudget volgens Oosterom van het BBH circa 18 miljoen euro. Dat is slechts 0,5 procent van de omzet in de sector. "Het is mogelijk dat partijen, bijvoorbeeld exporteurs, het BBH ook gaan inzetten wanneer ze zelf marketing gaan doen. Het kan een vehikel worden, een concentratie van kennis over markten en marketing." Deze assertieve en meer centrale rol voor het BBH, mogelijk dus met een groter budget, past wellicht deels bij de nieuwe strategie van FloraHolland, die volgens topman Timo Huges het ontwikkelen van merken en ook het merk Nederland centraal zet. Waar de handel zelf vooral business-to-business werkt, benadert BBH juist vooral de eindklant.

Financieel directeur Erik Leeuwaarden wil nog niet op de zaken vooruitlopen. "De enquête van het productschap is net begonnen." Oosterom is stelliger: "enerzijds wordt naar dit scenario gekeken omdat het productschap van rol kan veranderen of kan ophouden te bestaan, anderzijds bestaat ook wel het gevoel in de top dat marketing nog directer en sneller aangestuurd vanuit de business beter kan werken." Volgens Leeuwaarden is het juridisch in elk geval geen probleem heffingen over te nemen van het productschap, mits de 5.000 leden in meerderheid akkoord gaan met deze nieuwe extra functie van FloraHolland. Zij stemmen daar op de jaarvergadering in december dan over.

Of registreer je om te kunnen reageren.