Home

Nieuws

FloraHolland boekt fors hogere omzet

Aalsmeer - De omzet van FloraHolland is in 2010 met 7 procent gestegen tot 4,1 miljard euro. Vrijwel de gehele omzetstijging is het gevolg van gestegen prijzen voor bloemen en planten.

Het resultaat na belasting verdubbelde ruim tot 12,3 miljoen euro. De opbrengsten daalden doordat de sierteeltveiling lagere tarieven rekende voor leden en afnemers, maar omlaag gebrachte kosten en de verkoop van grond compenseerden dit ruimschoots.

Deelnemingen droegen 3 miljoen euro bij aan het resultaat, aldus FloraHolland. Een jaar eerder droegen deelnemingen nog maar 400.000 euro bij. Het grootste deel van het geld is opgebracht bij de verkoop van gronden. De markt voor sierteeltproducten herstelde zich deels, aldus het bedrijf. Het aantal verhandelde stuks steeg van 12,3 tot 12,4 miljoen. De gemiddelde prijs voor bloemen steeg nauwelijks, van 0,20 tot 0,21 cent. De prijs voor kamerplanten en tuinplanten steeg echter beide met 4 cent. De export steeg met 5,4 procent. Dat kwam vooral door een aantrekkende vraag uit Midden- en Oost-Europa en kernlanden België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

De leden spelen zoals de veiling eerder aangaf een meer belangrijke rol. De ledenomzet bedroeg ruim 3,7 miljard euro, tegen een kleine 3,4 miljard euro een jaar eerder. Overige aanvoerders zagen de veilingomzet dalen van 481 tot 390 miljoen euro. FloraHolland zag de solvabiliteit (eigen vermogen gedeeld door vreemd vermogen) verbeteren van 22,6 tot 22,9 procent.

Of registreer je om te kunnen reageren.