Home

Nieuws 269 x bekeken

FPG wil verdere liberalisering pacht

Veenendaal – De Federatie Particulier Grondbezit (FPG) pleit voor het ingrijpend wijzigen van het huidige pachtsysteem. Dit is in het belang van jonge boeren en bedrijfsuitbreiders, zegt de Federatie.

De FPG loopt hiermee vooruit op de evaluatie van de pachtregels en het pachtprijzensysteem van 2012.

Uit eigen onderzoek van FPG blijkt dat het lage rendement zorgt voor een afname in het areaal reguliere pacht. Het areaal flexibele gebruiksvormen zoals geliberaliseerde pacht, teeltpacht, zwarte pacht en pacht korter dan zes jaar nemen juist sterk toe. Hierdoor ontstaat volgens de FPG een verstarde landbouwstructuur met pachters die geen toekomstbedrijven meer (willen) exploiteren. Lang op de grond zitten is dan het gevolg. ”Dit blokkeert de ontwikkelingsmogelijkheden waardoor jonge boeren en boeren met een wens voor bedrijfsuitbreiding moeilijk aan grond kunnen komen”.

De FPG stelt voor om het huidige pachtsysteem te wijzigen. Zo moeten pachtovereenkomsten met een duur van tussen zes en 25 jaar geliberaliseerd worden en de 65-jarige leeftijd opzeggingsgrond bij ondernemers zonder opvolger moet weer worden ingevoerd. Ook wil de organisatie de pacht van gebouwen moderniseren door deze te baseren op de waarde van de ondergrond en de gebouwen. De FPG geeft wel aan dat deze wijzigingen tijd kosten en niet direct kunnen worden doorgevoerd. ”Er moet een nieuw evenwicht komen tussen de belangen van pachters en verpachters, het pachtrecht moet flexibeler worden en er moet een vrije prijsvorming komen. Agrarische ondernemers en verpachters kunnen namelijk in de vrije markt goed afspraken met elkaar maken” vindt de FPG.

Of registreer je om te kunnen reageren.