Home

Nieuws

EP wil gebruik antibiotica terugdringen

Straatsburg - Het Europees Parlement (EP) dringt aan op het terugdringen van het antibioticagebruik in de veehouderij.

Een resolutie met die strekking is donderdag met ruime meerderheid aangenomen. Volgens het parlement is het noodzakelijk dat er snel gegevens beschikbaar komen over het antibioticagebruik in de verschillende lidstaten. Nationale regeringen moeten bovendien streng toezien op de toediening. Daarnaast is onderzoek naar alternatieven noodzakelijk, zoals vaccinatie of het fokken op resistentie.

Europarlementariër Gerben Jan Gerbrandy (D66) is blij met de resolutie. Hij wijst erop dat jaarlijks 25.000 patiënten in de Europese Unie overlijden aan bacteriële infecties, die niet met antibiotica kunnen worden bestreden. "We moeten echt nu actie ondernemen om te voorkomen dat er straks voor veel voorkomende ziektes geen behandeling meer mogelijk is", zegt hij.

Nederland werkt al langer aan het terugdringen van het antibioticagebruik. Dit jaar moet een reductie van 20 procent ten opzichte van 2009 zijn gerealiseerd, en over twee jaar een halvering. Staatssecretaris Henk Bleker (landbouw) heeft aangekondigd dierenartsen hun apothekersfunctie te ontnemen indien niet snel blijkt dat deze doelstellingen worden gehaald. Zelf spreekt hij over 'verregaande, dwingende maatregelen'.

Volgens europarlementariër Esther de Lange (CDA) is het niet wenselijk een dergelijke loskoppeling voor de gehele Europese Unie in te voeren. Zij vreest dat dan ondernemers in dunbevolkte gebieden in de problemen kunnen komen. "Je kunt tegen een boer in Noord-Zweden op een zaterdagmiddag niet zeggen: rij maar driehonderd kilometer naar een apotheek", zegt zij. Niettemin stemde zij ook voor de resolutie van het EP.

De Commissie heeft aangekondigd op 18 november - op de Europese Antibioticadag - met een meerjarenplan te komen om het antibioticagebruik terug te dringen. Volgend jaar volgen met de herziening van de diergeneesmiddelenrichtlijn mogelijk meer gedetailleerde regels.

Of registreer je om te kunnen reageren.