Home

Nieuws

EP: budget GLB niet verlagen

Brussel - De landbouwcommissie van het Europees Parlement (EP) wil dat het GLB-budget na 2013 tenminste op het huidige niveau blijft.

Woensdag stemde een ruime meerderheid van de commissie voor het rapport van de Duitse europarlementariër Albert Dess over dit onderwerp. Slechts 5 van de 45 leden gingen niet met het plan akkoord. Volgens Dess is het voor de sector van belang dat er voldoende geld beschikbaar blijft om nieuwe uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. Het budget moet daarom op peil blijven, of liever nog worden verhoogd.

Dat standpunt is opvallend, want eerder gingen in het EP juist geluiden op om drastisch te korten op het GLB. Ook zijn de parlementariërs hiermee behoudender dan bijvoorbeeld Frankrijk en Nederland, die pleiten voor het nominaal gelijkblijven van het budget; de twee lidstaten vragen dus niet om een inflatiecorrectie.

Met het rapport geeft het EP advies aan landbouwcommissaris Dacian Ciolos, die in oktober met zijn wetsvoorstellen voor het nieuwe GLB komt. Het parlement stelt dat de huidige beleidsstructuur overeind moet blijven en is tegen nieuwe, ingewikkelde systemen. Het idee van staatssecretaris Henk Bleker om boeren bovenop de bedrijfstoeslagen premies voor maatschappelijke diensten te geven, is volgens Dess nodeloos ingewikkeld. "Dit is not-done", zei hij tijdens een persconferentie na afloop van de stemming.

Europarlementariër Esther de Lange (CDA) is niet geheel tevreden met het rapport. Hoewel zij wel vóór heeft gestemd, spreekt zij over een gebrek aan richting en concrete voorstellen. Dat is volgens haar te wijten aan de zeer uiteenlopende visies van de verschillende politieke stromingen, die hebben geleid tot meer dan duizend compromissen. "Sommige partijen lijken te vergeten dat wij over een landbouwbeleid spreken", zegt zij. "Modernisering is nodig, maar dankzij de stokpaardjes van sommige partijen zwabberen we nu alle kanten op."

Groenlinkser Bas Eickhout had liever een 'meer scherpe visie' van het parlement gezien. "Men geeft wel aan dat er hervormd moet worden, maar vervolgens blijft het allemaal erg vaag", zegt hij. Dat hij toch zijn steun aan het rapport heeft gegeven, komt doordat Dess stelt dat de landbouw efficiënter moet omgaan met natuurlijke hulpbronnen. "Er komt gelukkig steeds meer ruimte voor ons verhaal."

Het Dess-rapport wordt eind juni door het gehele EP beoordeeld tijdens een plenaire zitting. De verwachting is dat het daar zonder al te grote wijzigingen wordt aangenomen.

Of registreer je om te kunnen reageren.