Home

Nieuws 1 reactie

Dierenbescherming achter diervriendelijker windmolens

Den Haag - De Dierenbescherming heeft in een brief aan de Europese Commissie haar steun betuigd aan het project Safe Mills, dat windmolens diervriendelijker kan maken.

Doel van het project is een systeem te ontwikkelen dat botsingen van vogels en vleermuizen met windmolens moet voorkomen.

Jaarlijks komen tienduizenden vogels met de rotorbladen of masten van windmolens in botsing. De Dierenbescherming juicht daarom de ontwikkeling van diervriendelijker windmolens toe.

Bovendien kunnen de in het projectvoorstel genoemde technieken ook toegepast worden als alternatief voor jacht in gebieden waar vogels voor overlast zorgen. Zo wordt het gebruik van laserstralen of ultrasoon geluid als optie genoemd om de dieren van de windmolenparken te weren. Iets wat ook in de landbouw of op luchthavens kan worden ingezet.

Het projectvoorstel beschrijft een systeem dat zonder tussenkomst van de mens vogels en vleermuizen kan waarnemen. Als een dier wordt waargenomen, reageert het systeem door de dieren van het windmolenpark te weren of de rotorbladen van de windmolens langzamer te laten draaien of stil te zetten. Doordat het systeem de dieren kan volgen, worden tegelijkertijd waardevolle data vastgelegd voor andere doeleinden.

Eén reactie

  • mug

    Vreemd dat de Dierenbescherming ultrasoon geluid tegen dieren adviseert. Ultrasoon geluid is door mensen te horen, afhankelijk van het gehoor. Het Meldpunt Ultrasoon Geluid is benieuwd naar ervaringen van mensen die hiermee werken. M.U.G. is telefonisch te benaderen op telefoon 06 19 524 624 of bekijk de website op http://www.mug.pieptonen.nl

Of registreer je om te kunnen reageren.