Home

Nieuws 301 x bekeken

Deens convenant beperking biggensterfte

Kopenhagen - De Deense varkenshouderij stapt met het landbouwministerie in een convenant om de biggensterfte terug te dringen. De doelstelling is een reductie met 20 procent.

Dat doel moet op zijn laatst bereikt zijn in 2020. Momenteel sterft ruim 24 procent van de biggen nog voordat ze gespeend zijn, dat wil zeggen bij de zeug weg kunnen. Ruim de helft daarvan sterft vlak na de geboorte. Nog eens krap 12 procent van de biggen wordt dood geboren. Deze cijfers zijn gebaseerd op een rapport uit 2009.

Partner in het convenant met het ministerie is de varkenshouderijsectie Kenniscentrum van de Varkensproductie (VSP) van landbouwsectorfederatie LF. VSP heeft zich verplicht om in samenwerking met het ministerie nog deze maand met een plan van aanpak te komen met behulp waarvan de doelstelling kan worden ingevuld. Daarbij zal in ieder geval gebruik worden gemaakt van aanbevelingen zoals die eind vorig jaar op tafel zijn gelegd door de landbouwfaculteit van de universiteit van Aarhus.

Grof gezegd gaat het om maatregelen in de stalmanagementssfeer en waar mogelijk verbetering van de genetica via de fokkerij. Verder wordt werk gemaakt van de opbouw van een database en de vorming van een monitoringscommissie die komt te staan onder de verantwoordelijkheid van de veterinaire- en voedselveilgheidsautoriteit. Eind dit jaar komt er een tussentijds rapport waarin doelstellingen worden geformuleerd die al in 2015 moeten kunnen zijn bereikt. Dan wordt ook het ministerie van justitie erbij betrokken om de zaken betreffende de biggensterfte wettelijk vorm te geven.

Of registreer je om te kunnen reageren.