Home

Nieuws

Deel BTW nieuwbouw huis terug

Breda - Een VOF die een akkerbouw- en veeteeltbedrijf exploiteert, krijgt slechts een deel van de BTW van de bouw van een woning terug. De vennoot is de eigenaar/gebruiker van de woning en niet de VOF. Alleen voor het deel van de woning dat als zakelijk kan worden aangemerkt, wordt de BTW teruggeven.

Kort samengevat is de uitspraak van rechtbank Breda de volgende:

Een van de vennoten van belanghebbende (een VOF) stelt een gedeelte van zijn nieuwe woonhuis voor zakelijk gebruik aan haar ter beschikking. Belanghebbende wil de volledige op de bouw van dat woonhuis drukkende voorbelasting in aftrek brengen. Het woonhuis is aan de vennoot geleverd en de daarop betrekking hebbende facturen zijn aan hem uitgereikt.

De vennoot is geen ondernemer voor de omzetbelasting. Uit het arrest Heerma van het Hof van Justitie (HvJ) leidt de rechtbank af dat een vennoot niet vereenzelvigd kan worden met zijn vennootschap. De rechtbank is daarom van oordeel dat arrest Charles Tijmens van het HvJ niet van toepassing is. Er is slechts aftrek mogelijk voor zover het woonhuis zakelijk gebruikt wordt. Dit op grond van het besluit van de staatssecretaris van 22 januari 2004, nummer CPP2003/602M.

Of registreer je om te kunnen reageren.