Home

Nieuws 2 reacties

Das & Boom: "Nederland is illegaal bezig"

Beek-Ubbergen – Stichting Das & Boom verwijt de Europese Commissie dat het niet de biodiversiteitsdoelen heeft gehaald.

Vele zeldzame diersoorten dreigen hierdoor alsnog uit te sterven. De stichting spreekt zelfs van een illegale situatie.

In een klachtenbrief aan de Europese Commissie laat Stichting Das & Boom weten dat de bezuinigingen voor het Nederlandse natuurbeleid de situatie voor veel planten- en diersoorten verslechtert. ”Nederlands lapt de afspraken die zijn gemaakt aan de laar. Met name het schrappen van belangrijke verbindingszones in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is desastreus voor kwetsbare diersoorten zoals de korenwolf, otter en korhoen” zegt de stichting.

Jaap Dirkmaat, voorzitter van Stichting Das & Boom vindt het onaanvaardbaar dat Staatssecretaris Henk Bleker van ELI 60 procent van het budget voor natuurbeheer wil schrappen. Het totale budget van 600 miljoen euro moet dus terug naar 240 miljoen. ”Argumenten heeft Bleker niet, enkel dat het de ’hoogste tijd’ is om natuurbeheer in te perken” benadrukt Dirkmaat. ”Bleker heeft zelfs aangegeven de bezuinigingen op natuurbeheer alsnog doorgevoerd te hebben zelfs als dit niet nodig was geweest.

De Europese Commissie heeft toegegeven dat de Europese Unie haar doelen voor 2010 op het gebied van biodiversiteit niet heeft gehaald. Slechts 7 procent van de soorten en leefgebieden die extra zorg vragen volgens de Habitatrichtlijn zijn tot tevredenheid in stand gehouden. Toch is Europa niet bereid om extra geld te reserveren voor natuurbeheer.

Stichting Das & Boom vindt dat de Nederlandse bezuinigingen op Natuurbeleid en biodiversiteit in strijd is met de verplichtingen uit het Verdrag van Bern en de Habitatrichtlijnen. ”Afspraken moet je nakomen. In de brief hebben we ook aangegeven dat Nederland op dit moment illegaal bezig is”, volgens Dirkmaat. Als een land de afspraken voor natuurbeheer niet nakomt kan de Europese Commissie boetes opleggen. ”Voor de korenwolf alleen al, kan dit oplopen tot 200.000 euro per dag. Mocht dit aan de orde zijn, heb ik nog een heel lijstje met andere diersoorten waarbij we als stichting een soortgelijke procedure voor zullen opstarten.”

Laatste reacties

  • no-profile-image

    Deze stichting zal wel bezig zijn met zn laatste stuiptrekkingen . Ik denk dat we binnen een niet te lange tijd niks meer zullen horen van deze club van zgn natuurbeschermers , de meeste mensen zijn het natuurbeleid meer dan zat .Henk Bleker snapt dit dus hij zal op alle mogelijke manieren proberen om deze idiote clubjes af te breken zoals geen subsidie meer geven enz . Ik hoopdat hij hier nog lang mee door mag gaan.zoadat hij zn doel zo snel als mogelijk kan bereiken.

  • no-profile-image

    Ach welnee, Bleker heeft gewoon een goedkopere manier gevonden om zijn doel te behalen, nl het wegtreiteren van pachters. Veel goedkoper dan opkopen van grond en de rekening wordt uiteraard bij de pachters neergelegd. Een en ander zoals gewoonlijk in nauwe samenwerking met de Wageningse "wetenschap" (In dit geval het LEI).

Of registreer je om te kunnen reageren.