Home

Nieuws 283 x bekeken

DR geeft meer uitleg uitsluiting bedrijfstoeslag

Den Haag - Dienst Regelingen komt met een uitgebreide uitleg over uitsluiting van betaling van bedrijfstoeslag bij opzettelijk verkeerd invullen van de perceelsgegevens in de Gecombineerde opgave.

De verwarring is ontstaan toen bleek dat in de toelichting Gecombineerde opgave 2011 stond dat boeren bij opzettelijke onjuiste opgave van percelen, drie jaar uitgesloten konden worden voor bedrijfstoeslag. Dit viel niet in goede aarde bij velen, omdat voor een grote groep nog onduidelijk was hoe de percelen voor 2010 waren beoordeeld door de dienst na de grote herziening van perceelsgrenzen.

Volgens DR is er geen sprake van uitsluiting. “De landbouwer behoudt wel degelijk zijn toeslagrechten. De term ‘uitsluiting’ betekent dat er geen of minder geld wordt uitbetaald”, aldus DR

Volgens DR is er alleen sprake van opzet als een landbouwer grond opgeeft voor subsidie waarvan hij kan weten dat die oppervlakte niet subsidiabel is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een kavelpad of voersilo. Of als hij meerdere jaren achter elkaar een te grote oppervlakte opgeeft terwijl hij daar bericht over heeft gehad en geen bezwaarschrift heeft ingediend. Hij vraagt hierdoor ten onrechte (teveel) subsidie aan.

Voor diegene die in de Gecombineerde opgave 2011 aangaven bezwaarschrift in te dienen, of dat al hadden gedaan, tegen de in 2010 vastgestelde oppervlakte, wordt in beginsel geen opzet aangenomen als hij in 2011 dezelfde oppervlakte opgeeft als in 2010.

Dat boeren opzettelijk verkeerde grondgegevens doorgeven aan de dienst komt weinig voor. In 2009 was dat bij 45 van de in totaal ruim 60.000 aanvragers het geval, laat DR weten.

Of registreer je om te kunnen reageren.