Home

Nieuws

Champignonkwekerij te hoog gewaardeerd

Den Bosch - Een champignonkwekerij wordt door het Hof Den Bosch lager gewaardeerd voor de WOZ. De waarde wordt vastgesteld op € 1.420.000 in plaats van de € 3.094.000 die de gemeente verdedigde.

Kort samengevat is de uitspraak van hof Den Bosch de volgende: belanghebbende, X bv, is eigenaar van een champignonkwekerij die hij op 14 juli 2005 gekocht heeft uit een faillissement voor een bedrag van € 1.500.000,-, inclusief € 80.000 aan werktuigen.
De verkoper had in 2001 de kwekerij eveneens vanuit een faillissement gekocht voor ruim € 3.300.000. Het bestemmingsplan staat geen ander gebruik toe.

Per peildatum 1 januari 2005 heeft de gemeente de waarde voor de WOZ vastgesteld op € 4.643.000, na bezwaar verminderd tot € 3.094.000. Rechtbank Roermond verklaart het beroep van X bv gegrond. De uitspraak op bezwaar wordt vernietigd. De rechtbank bepaalt dat de heffingsambtenaar opnieuw uitspraak moet doen op het bezwaar van X bv. X bv heeft hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de rechtbank. De heffingsambtenaar heeft eveneens hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de rechtbank.

Hof ’s-Hertogenbosch oordeelt op het hoger beroep van X bv dat de rechtbank de zaak niet had mogen terugwijzen, maar zelf in de zaak had moeten voorzien. Ten aanzien van de waarde oordeelt het hof dat nu de aankoop en de waardepeildatum zo dicht op elkaar liggen op de gemeente de bewijslast rust om aannemelijk te maken dat de aankoopprijs niet de waarde in het economisch verkeer is. De ambtenaar heeft geen gebruik gemaakt van de aan hem toekomende bevoegdheden op grond van artikel 47, 49, 50 en 51 AWR om de omstandigheden rond het faillissement en de tot stand gekomen koopprijs nader te onderzoeken; de hieruit voor hem voortvloeiende bewijsnood dient voor zijn rekening te komen.

Het hoger beroep van X bv en diens incidenteel hoger beroep zijn gegrond, idem voor het hoger beroep en incidenteel hoger beroep van de ambtenaar. Het hof stelt de waarde van de onroerende zaak vast op de door X bv betaalde koopsom minus de waarde van de werktuigen zijnde € 1.420.000.

Of registreer je om te kunnen reageren.