Home

Nieuws

Bundelingbeleid na afstoten GMO-taak PT ongewijzigd

Zoetermeer – Bundelingsbeleid voor groente en fruit zal ongewijzigd uitgevoerd worden buiten het Productschap Tuinbouw.

Het PT controleert de Europese regels voor Gemeenschappelijke Marktordening (GMO), waarin bundeling wordt gestimuleerd, maar stoot de taken dit jaar af naar een nieuwe netwerkorganisatie. Het PT blijft wel verantwoordelijk voor de uitvoering. Een apart onderdeel van het PT voert deze taken nu uit en oordeelde bijvoorbeeld over bundelingsaanvragen.

Het PT heeft daarmee een rol die vergelijkbaar is met de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Volgens het Productschap Tuinbouw zat daar geen ruimte voor eigen beleid en had directie of bestuur van PT geen invloed op de uitvoering. Het loskoppelen van het PT heeft daardoor geen invloed, denkt het PT.

Mededingingsjurist Eric Janssen signaleert wel dat het PT een ontwikkeling heeft doorgemaakt in de uitvoering van de Europese GMO-regels. Het PT kon op sommige punten de NMa passeren. Voor landbouwcoöperaties geldt een uitzonderingspositie in de mededingingswet. Het PT beoordeelt of de regels voor bundeling goed uitgevoerd worden. Janssen: ”De NMa heeft de neiging de markt sterk af te bakenen, terwijl het PT open stond voor argumenten om deze ruimer af te bakenen. Op die punten was de NMa uitgespeeld.”

Hij noemt het een goede zaak dat het PT de taken afstoot naar een nieuwe centrale werkorganisatie. ”Je zag toch dat het PT zich ongemakkelijk voelde in die taak en ook niet echt goed geëquipeerd was.”

Of registreer je om te kunnen reageren.