Home

Nieuws

Britse belastingdienst strijdt tegen illegale uitzendbureaus

Londen – Britse boeren en tuinders kunnen bij de belastingdienst aankloppen voor advies en informatie om te voorkomen dat ze werkkrachten inhuren van illegaal opererende uitzendbureaus en bemiddelaars.

Om de strijd tegen dergelijke malafide uitzenders op te voeren, heeft de Britse belastingdienst het aantal gespecialiseerde inspecteurs verdubbeld naar 200.

De extra ambtenaren kunnen op verzoek van boeren, tuinders en andere inleners gratis de uitzendorganisatie doorlichten. Daarbij controleren ze onder meer of dat bedrijf op de juiste wijze belastingen en sociale lasten betaalt en ook aan de andere eisen voldoet. Ook pakken de inspecteurs op andere manieren illegaal opererende inleners aan. Op die manier denkt het Britse ministerie van financiën zeker 600 miljoen extra aan belastingen binnen te halen. Bovendien wordt ’een gelijk speelveld geschapen’ voor bedrijven, zowel inleners als uitzenders’ die wel illegaal opereren’, aldus staatssecretaris voor financiën David Gauke.

Of registreer je om te kunnen reageren.