Home

Nieuws

Britse agrarische inkomsten dalen

Londen – Het inkomen uit agrarische activiteiten in Groot-Brittannië is vorig jaar uitgekomen op rond de vijf miljard euro.

Dat is vrijwel evenveel als in 2009. Maar als de relatief hoge inflatie wordt meegerekend, dan is het agrarische inkomen gedaald met 4,3 procent. Dat heeft de afdeling statistiek van het plattelandsministerie Defra berekend.

Het agrarisch inkomen in Groot-Brittannië kruipt sinds de eeuwwisseling met pieken en dalen gestaag omhoog, maar het hoge niveau van de jaren voor de millenniumwisseling worden nog niet geëvenaard. Zo bedroeg het inkomen uit landbouwactiviteiten rond 1994 omgerekend tegen de huidige koers van de euro nog 8,4 miljard euro.

In de akkerbouw zijn vooral de inkomsten uit oliehoudende en andere industriële gewassen en uit aardappelen flink gestegen. Ook de tuinbouw komt tot een hoger cijfer vergeleken met vorig jaar. Bij granen wordt een flinke toename bij tarwe echter tenietgedaan door de flinke daling van de gerstoogst en daarmee van de opbrengsten van dat gewas.

In de veehouderij springen vooral de pluimveesector en de melkveehouderij er gunstig uit. In andere sectoren stond het inkomen echter onder druk door de sterk gestegen productiekosten.

Of registreer je om te kunnen reageren.