Home

Nieuws

Bollenhandel gaat eigen collectiviteit regelen

Hillegom – De bloembollenhandel gaat zonder tussenkomst van het Productschap Tuinbouw (PT) collectieve voorzieningen financieren. ”Zo krijgen we zaken sneller voor elkaar”, zegt Henk Westerhof, voorzitter van handelsorganisatie Anthos.

Een nieuw op te richten stichting int en verdeelt vanaf streefdatum 1 augustus op privaatrechterlijke wijze heffingen van de achterban.

De heffingsverordening bij het PT loopt op 1 juli af. Hèt moment voor de bollenhandel om zich te beraden. Er is besloten dat de bedrijven door willen met collectieve activiteiten en voorzieningen op het gebied van fytosanitaire vraagstukken, kwaliteit, technisch onderzoek, promotie en marketing.

Nu is besloten om de regie in eigen handel te nemen. Volgens Westerhof is dat praktischer, logischer, sneller en goedkoper. ”Ervaring hadden we hier al mee, want we financierden zelf al internationale fytosanitaire programma’s en promotiecampagnes op collectieve wijze. Jaarlijks 2,4 miljoen euro op vrijwillige basis, direct bij de handel. Dat systeem kennen we goed en werpt vruchten af. We hebben verder geen heffingsverordening nodig. Dan hoeven we de lange weg bij het PT, met alle stringente voorschriften die samenhangen met de spelregels rond Good Governance, niet meer te volgen.”

Anthos neemt geen afstand van het PT. De handelaren willen blijven participeren, bij voorkeur in het bestuur en mogelijk in de Sectorcommissie Bloembollen, om zeggenschap te houden over onder andere de reserve van 4,5 miljoen euro die bij het PT staat voor de bloembollenhandel. Het is mogelijk dat daaruit ook de organisatiekosten van het PT gefinancierd kunnen worden, maar daarover dient met het PT nog overleg te worden gevoerd. ”Wij vinden dit een betere weg, met alle respect voor het PT. Dat ons besluit samenvalt met de draagvlakpeiling is puur toeval.”

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.