Home

Nieuws

Boer centraal bij duurzaam beheer van de grond

Wageningen - Het is de boer die aan de knoppen draait bij de verduurzaming van de bodem.

Daarom moeten maatregelen die zijn gericht op duurzaam bodembeheer aanhaken bij de dagelijkse landbouwpraktijk. Dat concluderen het Louis Bolk Instituut en Wageningen Universiteit en Researchcentrum in een maandag gepresenteerd onderzoek over kennis en kennisleemtes bij duurzaam bodembeheer. Overheid, bedrijven en wetenschap moeten handen ineenslaan om te zorgen dat de kwaliteit van de Nederlandse bodem in stand blijft of verbetert.

Boeren en tuinders zullen alleen duurzame maatregelen uitvoeren, als de voordelen zichtbaar en zijn en de kosten terug te verdienen. Hoe logisch dat ook klinkt, in de praktijk is dat lastig. Uit voorbeelden die de onderzoekers geven blijkt bij voorbeeld dat minimaal ploegen of niet ploegen brandstof bespaart en ten goede komt aan de bodemstructuur en de bodembiodiversiteit. Maar onkruiden krijgen daardoor een extra kans, wat het gebruik van bestrijdingsmiddelen doet toenemen of een extra schoffelslag vergt.

De onderzoekers vinden dat biologische en gangbare landbouw samen op moeten trekken bij de ontwikkeling en verspreiding van de kennis.

Of registreer je om te kunnen reageren.