Home

Nieuws

Bloemstroken voor bestuivende insecten

Lisse - Syngenta is in 2010 een onderzoek gestart met bloemenstroken langs akkers en grasland dat wordt uitgevoerd door PPO Lelystad. Deze bloemenstroken moeten bijdragen aan de toename van bestuivende insecten (met name bijen) en natuurlijke vijanden.

Aanleiding voor dit project is dat de bijenpopulatie onder druk staat, door verschillende oorzaken. Dat geldt voor zowel wilde bijen als de bijen van de bijenhouderij. Er loopt nog onderzoek naar de oorzaken, maar vast staat dat de afname van de hoeveelheid bloemen in ieder geval één van die oorzaken is. Door verstedelijking en onkruidbestrijding zijn er minder bloemen in Europa (en Nederland) dan voorheen.

Dit jaar vindt de eerste monitoring plaats. Het project zal zo'n vier tot vijf jaar in beslag nemen. Het onderzoek richt zich niet alleen op het vinden van het optimale bloemenmengsel. Zeker zo belangrijk is het vinden van het juiste management van de bloemenstrook. Zo moet bijvoorbeeld worden voorkomen dat de bloemenstrook gaat 'verontkruiden'.

Belangrijk binnen het management is een uitgekiend maairegime. Verder moeten telers worden getraind in het scouten en determineren van de verschillende soorten insecten. In Nederland wordt het project breder getrokken dan in andere Europese landen. Het streven is dat de bloemenstroken niet alleen een habitat bieden voor bijen, maar ook voor natuurlijke vijanden van insecten die schadelijk zijn voor het gewas. Die toename van natuurlijke vijanden zou eraan kunnen bijdragen dat telers minder vaak bespuitingen hoeven uit voeren met insecticiden.

Arie in t Veld

Of registreer je om te kunnen reageren.