Home

Nieuws

Bleker wil vrijstelling kwekersrecht via Europa verruimen

Den Haag – Het ministerie van landbouw blijft bij zijn plannen om op de korte termijn met een beperkte kwekersvrijstelling te komen.

Daarnaast wil staatssecretaris Henk Bleker voor de lange termijn in overleg met Duitsland, Frankrijk en Denemarken werken aan een uitgebreide kwekersvrijstelling.

Dat is de uitkomst van een debat over kwekersrechten en octrooi in de Tweede Kamer. Vrijwel alle partijen in de Tweede Kamer willen verder gaan dan de beperkte veredelingsvrijstelling waarvoor Bleker nog dit jaar een wetsvoorstel wil indienen. Aan die wens wil Bleker tegemoet komen door met andere lidstaten te praten over een uitgebreide vrijstelling. ”Voorwaarde voor de vrijstelling is wel dat de deze de belangen van andere branches, zoals de ontwikkeling van veredelingstechnieken, niet belemmert”, zegt Bleker.

De staatssecretaris benadrukt dat het vanuit het oogpunt om de monopolisering van de voedselvoorziening tegen te gaan wenselijk is om een uitgebreide kwekersvrijstelling te regelen, maar dit druist in tegen internationale afspraken.

SP, Christenunie, SGP, Partij voor de Dieren, Groenlinks en PvdA zijn voor een uitgebreide vrijstelling van kwekersrecht. De partijen hebben bezwaren tegen octrooien op levend materiaal en maken zich zorgen over de monopolisering van de voedselvoorziening. De partijen zien liever dat plantmateriaal voor alle kwekers beschikbaar is voor veredeling, dan dat het genetisch materiaal in handen is van een beperkt aantal grote veredelingsbedrijven. Ook het belang van de plantenveredelingssector in Nederland speelt hierbij een rol.

CDA en VVD reageerden kritisch op het voorstel van Bleker. ”Zorgt u wel dat er ook goede afspraken worden gemaakt over licenties? Het mag niet zo zijn dat we met een kluitje in het riet worden gestuurd omdat kwekers het genetisch materiaal wel mogen gebruiken voor veredeling, maar het vervolgens niet kunnen verhandelen”, zegt CDA-kamerlid Henk Jan Ormel.

Of registreer je om te kunnen reageren.