Home

Nieuws

Bleker wil inzet veevoer op gezondheid

Den Haag - De veevoersector moet dringend verbeteringen doorvoeren op het gebied van duurzaamheid. Dat zei staatssecretaris Henk Bleker tijdens een congres van diervoerorganisatie Nevedi.

Bleker vindt dat veevoerproducenten werk moeten maken van de ontwikkeling van veevoer met daarin stoffen die het natuurlijk gedrag bij dieren bevorderen en oneigenlijk gedrag voorkomen. Hij doelt daarmee op het gebruik van diermeel. De staatssecretaris vindt dat veevoerbedrijven meer moeten richten op gezondheid. “Investeer in gezond voer, zodat minder medicijngebruik nodig is en stop met het gebruik van gemedicineerd voer. Het antibioticagebruik is een onvoorstelbaar groot risico voor de acceptatie van de intensieve veehouderij. Als u dat probleem niet oplost, zal ik vlijmscherpe maatregelen treffen”, aldus Bleker. Daarnaast roept hij de veevoersector op om via het voerspoor aan vermindering van de uitstoot van fosfaat en broeikasgassen te werken. “Dat moet goed gedaan worden, anders dreigen we onze derogatie te verliezen of ben ik genoodzaakt om alsnog dierrechten in te voeren om een grens te stellen in de productie”, zegt Bleker. Hij vraagt de veevoerbedrijven in hun rol als bedrijfsadviseur mee te denken aan invoering van duurzame stalsystemen.

Bleker richtte zich nadrukkelijk op de individuele voerproducenten. Nevedi heeft als brancheorganisatie geen middelen om zaken af te spreken, omdat dit in strijd is met de mededingingswet. Nevedi-directeur Henk Flipsen reageert positief op Bleker. “Dit zijn precies zaken die we als branchevereniging willen oppakken.”

Of registreer je om te kunnen reageren.