Home

Nieuws 184 x bekeken

Bleker: mededinging niet voor bescherming kleine ondernemers

Den Haag – Mededingingsregels zijn er niet om kleine ondernemingen te beschermen tegen grote ondernemingen, maar om de consument te beschermen tegen hogere prijzen of minder keuzevrijheid als gevolg van mededingingsbeperkend gedrag.

Dat schrijft staatssecretaris Henk Bleker van landbouw in een brief aan de Tweede Kamer over prijsvorming in de voedselketen. Bleker bevestigt dat de uitgangspunten van het mededingingsrecht tot op zekere hoogte gelijk op gaan met de wens van primaire producenten om hun krachten te bundelen om sterker te staan ten opzichte van afnemers. De staatssecretaris zegt dat er voor boeren en tuinders voldoende samenwerkingsvormen beschikbaar zijn om hun positie ten opzichte van afnemers te kunnen versterken.

Het doel van de mededingingswetgeving is het bevorderen van concurrentie tussen ondernemingen. Dit moet leiden tot betere prestaties tegen mogelijk lagere kosten. Bleker vindt dat boeren en tuinders hun positie moeten versterken door aanbod van producten die goed aansluit op de vraag van afnemers. "Daarvoor is voortdurende innovatie vereist. Ondernemers kunnen hiervoor relaties aangaan met de afnemers en leveranciers", schrijft hij.

Deze afspraken zijn volgens de mededingingswet toegestaan zolang afnemers leveranciers compenseren voor meerkosten die ze maken voor bijvoorbeeld dierenwelzijn. Afspraken maken over het doorberekenen van extra kosten in de verkoopprijs mag niet, omdat verkopers de prijs zelf mogen bepalen. Het instellen van een minimumprijs voor producten of een verbod op verlies voor primaire producenten is volgens het ministerie van landbouw ook niet toegestaan.

Bleker erkent dat door toenemende concentraties van supermarkten de druk vanuit de retail naar de andere spelers in de keten groter wordt. De primaire producenten voelen dit het hardst.

Of registreer je om te kunnen reageren.