Home

Nieuws 318 x bekeken

Beregeningsverbod Aa en Maas

Cuijk - In een deel van het waterschap Aa en Maas (Noord-Brabant) is een verbod ingesteld op de beregening uit oppervlaktewater.

Het verbod geldt voor het district Raam van het waterschap, in de regio Cuijk. Het beregeningsverbod is nodig omdat door de aanhoudende droogte de waterstand en de waterkwaliteit in gevaar komt. Het beregeningsverbod is sinds vrijdag van kracht.
Door de aanhoudende droogte is het voor de waterkwa­liteit en de ­waterstand van het oppervlakte- en grondwater van be­lang dat op een aantal plaat­sen tijdelijk geen opper­vlaktewater meer wordt onttrokken voor beregening.
Vanwege de aanhoudende droogte hebben de Brabantse waterschappen besloten om de beperkingen van het beregenen van grasland en sportvelden met grondwater tijdelijk op te heffen. De Brabantse waterschappen voorkomen hiermee vooral dat de ruwvoervoorziening voor vee van agrariërs in gevaar komt en onomkeerbare schade aan sportvelden ontstaat.
Deze tijdelijke opheffing geldt van 27 april tot 27 mei. In de maanden juni en juli mag grasland niet worden beregend met grondwater tussen 11.00 en 17.00 uur. Dit verbod is er om de grondwatervoorraad te beschermen.

Of registreer je om te kunnen reageren.