Home

Nieuws

Bedrijfsopvolgingsregeling niet van toepassing

Het kwijtschelden van een schuld is geen schenking bij een bedrijfsovername. De bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet is daarom niet van toepassing. Het feit dat de schuld is ontstaan bij de eerdere bedrijfsoverdracht is niet van belang.

Kort samengevat is de uitspraak van rechtbank Breda de volgende:
De ouders van belanghebbende verkopen hun ondernemingen in 2007 voor € 598.558 aan het kind. Bij de notariële akte van levering wordt hierbij overeengekomen dat een bedrag van € 100.000 wordt kwijtgescholden en dat het restant schuldig wordt gebleven. Verder wordt overeengekomen dat de ouders voornemens zijn om in 2008 wederom een bedrag van € 100.000 kwijt te schelden. In 2008 wordt inderdaad een bedrag van € 100.000 kwijtgescholden. Ter zake van deze kwijtschelding doet belanghebbende een beroep op de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet.

De rechtbank Breda oordeelt dat de kwijtschelding van een (gedeelte) van een vordering die is ontstaan bij schuldigerkenning van de koopsom van ondernemingsvermogen geen verkrijging is in de zin van de bedrijfsopvolgingsregeling van de SW. De faciliteit is volgens de rechtbank dan ook niet van toepassing op de kwijtschelding uit 2008. Een oud goedkeurend besluit van de staatssecretaris uit 2004 is niet van toepassing.

Of registreer je om te kunnen reageren.