Home

Nieuws 218 x bekeken

Anthos wil workshop toetsmethoden

Hillegom - De onderzoekscommissie van Anthos heeft PPO gevraagd een workshop te ontwikkelen over de achtergrond en inzet van Laboratoriumtoetsen (ELISA & PCR).

Aanleiding hiervoor is de constatering dat er een tendens is dat de plantaardige sectoren, en dus ook de bollensector, in toenemende mate te maken krijgen met dergelijke toetsmethoden. In de bloembollensector gaat het dan bijvoorbeeld over de virussen als ArMV en PlAMV. Bij export wordt door ontvangende landen steeds meer gebruik gemaakt van laboratoriumtoetsen om vast te stellen of partijen vrij zijn van schadelijke virussen c.q. quarantaineorganismen.

Commercieel gezien wordt het ook steeds belangrijker om via laboratoriumtoetsen de kwaliteit van uitgangsmateriaal vast te stellen en niet alleen uit te gaan van visuele beoordelingen. Medewerkers van teelt en handelsbedrijven hebben vaak onvoldoende kennis van de technische achtergronden van toetsmethoden of praktische zaken die met de uitvoering van de toets samenhangen. Hoe wordt een toetsmethode gevalideerd voordat deze commercieel wordt aangeboden? Wat zijn kritische factoren bij de monstername en wat is het effect van de monstergrootte? Hoe moet het toetsresultaat geïnterpreteerd worden en welke consequenties zijn daaraan te verbinden voor de dagelijkse bedrijfsvoering.

Arie in t Veld

Of registreer je om te kunnen reageren.