Home

Nieuws

Amerika weert Europees kalfsvlees

Brussel – De Amerikanen moeten op korte termijn hun importverbod voor Europees kalfsvlees opheffen. Dat zegt Frans van Dongen, lobbyist voor de vleessector in Brussel. Tot nog toe handhaven de Amerikanen een importstop op kalfsvlees vanwege de vrees voor BSE.

De Amerikanen hebben echter zelf enkele jaren geleden bij de OIE gelobbyd voor voorwaarden voor rundvleesproducten die ten allen tijde vrij verhandeld zouden moeten kunnen worden. De OIE heeft destijds uitgesproken dat ontbeend rundvlees geen enkel risico oplevert voor besmetting met de BSE-prionen en vrij verhandeld zouden moeten kunnen worden. De Verenigde Staten vroegen om deze voorwaarden in verband met hun eigen handelspositie met Japan en Korea.

De Europese Unie heeft de ontbeend-voorwaarde inmiddels geïmplementeerd, evenals Japan en Korea. De Verenigde Staten zelf echter niet. Gevolg is nu dat de Verenigde Staten Europees kalfsvlees kunnen weigeren op grond van het BSE-argument.

Volgens het akkoord dat de Europese Unie en de VS sloten in 2009 over de beëindiging van de zogenoemde hormoonoorlog, moet de EU in de loop van volgend jaar het importquotum voor Amerikaans hormoonvrij rundvlees verhogen van 20.000 ton naar 45.000 ton.
Van Dongen vindt echter dat de EU dit niet moet doen als de Amerikanen het Europees kalfsvlees niet toelaten op hun markt op grond van BSE-vrees.

Met de hormoonoorlog wordt het conflict bedoeld tussen EU en VS over met hormonen geproduceerd rundvlees. De EU weigert import van met hormonen geproduceerd vlees toe te staan. In 2009 werd een akkoord gesloten tussen VS en EU om het conflict te beëindigen.

De Amerikanen hieven eind vorige week al een aantal sancties tegen Europese producten vervroegd op in het kader van de beëindiging van de hormoonoorlog. Volgens Van Dongen was er echter sprake van een administratieve fout bij de Amerikanen, waardoor de nog lopende strafmaatregelen tegen de EU niet juridisch meer houdbaar bleken. ”De Amerikanen hebben zich wel het recht voorbehouden om opnieuw maatregelen in te stellen als dat nodig mocht zijn. Vooralsnog is het wel een positief signaal van de Amerikanen.”

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.