Home

Nieuws 177 x bekeken

Adviezen EU-varkensvleessector niet gedragen door lidstaten

Brussel – Binnen de Europese adviesgroep varkensvlees is geen overeenstemming bereikt tussen sectorvertegenwoordigers en afgevaardigden van de EU-lidstaten over te nemen maatregelen om de situatie van de Europese varkenshouders te verbeteren.

Dat meldt Frans van Dongen, lobbyist namens de vleessector.

De sector heeft diverse aanbevelingen gedaan, maar kon niet rekenen op de zegen van de vertegenwoordigers uit de EU-lidstaten. Dat betekent dat de conclusies die worden doorgegeven aan de Europese Commissie alleen worden gedragen door de sector en daardoor aan waarde inboeten. Landbouwcommissaris Ciolos zal de plannen voorleggen aan de Raad van ministers die op 17 mei bijeenkomt.

De sector heeft tijdens de bijeenkomsten onder meer gevraagd om een verbetering van de toegang tot grondstoffen voor veevoer. Dat kan gerealiseerd worden door het opheffen van de nultolerantie voor GMO-grondstoffen, en toelating van het gebruik van diermeel. Ook moet volgens de sector het beleid betreffende biobrandstoffen worden aangepast.

Stimuleringsregelingen leiden tot oneerlijke concurrentie op de grondstoffenmarkt. Extra regels betreffende dierenwelzijn die extra geld kosten moeten in de ijskast worden gezet.

Andere zaken die aan de orde zijn geweest zijn de promotie van varkensvlees, het aansturen op vrijhandelsakkoorden met Japan en Mexico en het in stand houden van instrumenten als particuliere opslag en exportrestituties.

Of registreer je om te kunnen reageren.