Home

Nieuws

Aantal bezwaarschriften ministerie van landbouw gestegen in 2010

Den Haag - Dienst Regelingen van het ministerie van landbouw heeft in 2010 11.028 bezwaarschriften ontvangen. Dat is bijna 2.000 meer dan in 2009, toen nog 9.123 bezwaarschriften werden ingediend.

Van de bezwaarschriften is 87 procent afgehandeld. Het ministerie van landbouw zelf kreeg zes bezwaarschriften, hiervan is de helft afgedaan binnen de wettelijke termijn.

Het ministerie kreeg naast de bezwaarschriften op beslissingen die de overheidsinstelling nam ook 59 officiële klachten ingediend. Het overgrote deel hiervan, 46 waren aan Dienst Regelingen gericht. Dienst Landelijk gebied ontving twaalf klachten en het kerndepartement van het ministerie in Den Haag kreeg één officiële klacht. Meer dan 80 procent van de klachten is in behandeling genomen.

Het aantal verzoeken voor inzage in documenten via Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) is in 2010 bijna verdubbeld naar 324. In 2009 werden nog 173 WOB-verzoeken ingediend. Hiervan zijn 318 verzoeken aan het ministerie gericht en zes aan Dienst Regelingen. Van de WOB-verzoeken werd 86 procent in de eerste wettelijke termijn behandeld.

Het ministerie betaalde in totaal 19.470 euro aan dwangsommen in 2010.

Of registreer je om te kunnen reageren.