Home

Nieuws

Ziektekiemen komen door luchtwassers heen

Wageningen – Luchtwassers voldoen nog niet als ziektebestrijders. Ze vangen weliswaar ziektekiemen, maar nog in onvoeldoende mate om ook daadwerkelijk te kunnen dienen als een buffer tussen veestallen bij een ziekteuitbraak.

Dat zegt onderzoeker André Aarnink van Wageningen UR in het universiteitsblad Resource.
Veel ziektekiemen verspreiden zich via de lucht. Het dierziektebestrijdingsbeleid is vooral gericht op het beperken van contanten tussen dieren en contacten via mensen en materialen van het ene naar het andere bedrijf.

De huidige apparatuur kan een groot deel van bacteriën wegvangen uit de lucht, zo blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd door Yang Zhao in een promotieonderzoek in Wageningen. Zhao bemonsterde de lucht voordat het de luchtwasser in ging en nadat het de luchtwasser had verlaten. Daarbij keek hij niet alleen naar bacteriën, maar ook naar stof en ammoniak. Luchtwassers halen 70 to 100 procent van de ammoniak weg, 50 tot 90 procent van het fijnstof en 46 tot 85 procent van de bacteriën.

Aarnink in Resource: ”De verspreiding van Q-koorts gaat vermoedelijk via de lucht. En recent onderzoek in de Verenigde Staten toont aan dat het PRRS virus (’abortus blauw’) bij varkens via de lucht verspreid kan worden.’ Toch is er nog weinig bekend van de transmissie van ziektekiemen via de lucht, zegt Aarnink. ’Het meten van kiemen in de lucht is lastig.”

Of registreer je om te kunnen reageren.