Home

Nieuws

Woonboerderij vormt 1 WOZ-object

Een woonboerderij met erf, bedrijfsgebouwen en houtopstanden vormt 1 WOZ-object volgens het gerechtshof te Arnhem.

Kort samengevat is de uitspraak van Hof Arnhem:

Een in Canada woonachtige persoon is eigenaar van een woonboerderij met paardenstal, zomerhuis en sauna gelegen op een perceel grond van 28.192 m². Hij verhuurt de onroerende zaak onder de omschrijving “een verbouwde boerderij inclusief sauna en paardenstal op 950 m² erf” aan een organisatie die logeerweekenden en vakanties organiseert voor probleemjongeren. De heffingsambtenaar van de gemeente Steenwijkerland heeft de WOZ-waarde 2007 vastgesteld op € 321.000. In geschil is onder meer de objectafbakening van het geheel.

Hof Arnhem oordeelt dat de heffingsambtenaar de onroerende zaak op de juiste wijze heeft afgebakend. Terecht is de heffingsambtenaar voor de Wet WOZ uitgegaan van één onroerende zaak. De eigenaar stelt dat er sprake is van twee afzonderlijke WOZ-objecten maar hij heeft deze stelling onvoldoende aannemelijk gemaakt. Het hof neemt hierbij in aanmerking dat uit de verklaringen die op de zitting door onder meer de eigenaar zijn afgelegd, blijkt dat de huurder het gehele complex kan gebruiken en ook daadwerkelijk gebruikt. De 950 m² erf waarover in de omschrijving van het gehuurde wordt gesproken, kan volgens het hof evenzeer slechts een aanduiding zijn van het verharde gedeelte rondom de opstallen.

Ook de houtopstanden waarover de eigenaar verklaart dat hij ze in de toekomst wil verkopen, vormen geen zelfstandig WOZ-object. Vervolgens oordeelt het hof dat de gemeente de WOZ-waarde niet op een te hoog bedrag heeft vastgesteld. Het hof verklaart het hoger beroep ongegrond en gaat daarbij voorbij aan de processuele misslagen die de rechtbank heeft gemaakt

Of registreer je om te kunnen reageren.