Home

Nieuws 178 x bekeken

Wakker Dier verliest zaak brandveilige stal

Den Haag – De Raad van State heeft een hoger beroep van Wakker Dier tegen een vermeend brandonveilige stal in Boxmeer ongegrond verklaard. De stal voldoet aan het bouwbesluit en mag gebouwd worden, aldus de uitspraak van de Raad van State.

Wakker Dier was tegen de bouwplannen in het geweer gekomen omdat zij vond dat de gemeente zich bij de toekenning van de bouwvergunning had moeten houden aan de ‘leidraad Beheersbaarheid van Brand 2007’ van het ministerie van binnenlandse zaken. Deze leidraad geeft richtlijnen voor de omvang van het brandcompartiment in een stal.

De Raad van State gaat niet in deze redenering mee en stelt dat de stal voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit en de eigen interne richtlijnen van de gemeente. De Raad van State stelt onomwonden dat de gemeente niet gebonden is aan de leidraad Beheersbaarheid van Brand.

Met de uitspraak bevestigt de Raad van State de uitspraak van de rechtbank Den Bosch die vorig jaar in juli al oordeelde dat de Leidraad Beheersbaarheid van Brand geen wettelijke basis en geen bindend karakter heeft.

Volgens Wakker Dier is de huidige situatie een gevolg van het feit dat het Bouwbesluit 2003 geen onderscheid maakt tussen lichte industrie en dierhouderij. Het Bouwbesluit is nooit aangepast aan de richtlijnen die in de Leidraad Beheersbaarheid van Brand zijn opgesteld.

Wakker Dier wil nu haar campagne voor brandveilige stallen richting de overheid intensiveren en roept consumenten op om de petitie over brandveilige stallen op har internetsite te ondertekenen.

Of registreer je om te kunnen reageren.